Konuyu Oyla:
 • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Sözcükte Anlam
#1
sponsor
Sözcükte Anlam:Açıklama
Dilin bir iletişim aracı olduğu herkesçe bilinen bir gerçektir. Sözcükler bir dilin temel taşlarıdır. Konuşurken ya da yazarken hep sözcüklerden yararlanırız. Bu yüzden sözcüklerin anlamlarını çok iyi bilmemiz gerekir. Kullandığımız sözcüklerin anlam özelliklerini yeterince bilmiyorsak, anlatımlarımızda belirsizlik veya yanlışlıklar olur.


Türkçe, çok anlamlılık bakımından oldukça zengindir. Bir sözcüğün birden çok anlamda kullanıldığını, yazılı ve sözlü anlatımlarda hepimiz görmüşüzdür. Anlamını çok iyi bildiğimiz bir sözcük farklı cümlelerde hiç bilmediğimiz anlamlarda kullanılabilir. 


El sözcüğünü ele alalım:El sözcüğünün gerçek anlamı, "kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümüdür.""Elimi kapıya çarptım." cümlesinde el sözcüğü gerçek anlamıyla kullanılmıştır."Eren'in eliyle ona mektup gönderdim." Bu cümlede ise el sözcüğü, bildiğimiz anlamın dışında bir anlamda kullanılmıştır.İşte sözcüklerin kullanıldıkları yerlere göre kazandıkları anlamlara gerçek, mecaz, terim ve yan anlam denir. 


Gerçek (Temel) Anlam:Bir sözcüğü okuduğumuzda veya duyduğumuzda aklımıza gelen ilk anlama gerçek anlam denir.Aç sözcüğü, yemek yeme ihtiyacı olan anlamındadır; tokun karşıtıdır."Dün akşamdan beri açım." cümlesinde aç sözcüğü gerçek anlamıyla kullanılmıştır.Ateş sözcüğünün gerçek anlamı, yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla beliren ısı ve ışıktır."İzciler kamp ateşinin etrafında toplandılar." cümlesinde ateş sözcüğü gerçek anlamıyla kullanılmıştır.Çocuk sözcüğünün gerçek anlamı, küçük yaştaki oğlan veya kızdır."Kapının önünde ağlayan çocuğun başını okşadı." cümlesinde çocuk sözcüğü gerçek anlamıyla kullanılmıştır.Mecaz (Değişmece) Anlam:Bir sözcüğün, gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak başka bir anlamda kullanılmasına mecaz anlam denir.

"Ne  insan, istiyor ki bütün dünya benim olsun." cümlesinde aç sözcüğü gözü doymaz anlamında kullanılmıştır."Böyle davranarak kendinizi ateşe atıyorsunuz." cümlesinde ateşsözcüğü tehlike, felaketyerine kullanılmıştır.
"Kırk yaşına gelmiş, ama daha çocuk." cümlesinde yaşına uygun davranışta bulunmamak anlamıyla kullanılmıştır.Örnek Soru: (2006-OKS)Nihayet sabah oldu. Gecenin keskin ayazına yenik düşmedim. Yorgunluktan yataklarında sızıp kalanları uyandırmakla işe başladım. Biraz acele edersek güneş yükselmeden yola çıkabilirdik.Parçada altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır?A) Nihayet                         B) Yükselmeden
C) Sızıp                             D) KeskinYanıt: D


 


Yan Anlam:Bir sözcüğün, gerçek anlamından kopmadan değişik anlamlarda kullanılmasına yan anlam denir."Yaprak" sözcüğünü ele alalım:


Yaprak sözcüğünün gerçek anlamı, "bitkilerde solunum ve terleme gibi olayları gerçekleştiren organdır.""Çınarın yaprakları çabuk sarardı." cümlesinde yaprak sözcüğü gerçek anlamıyla kullanılmıştır.


"Bu tepsideki baklavada seksen yaprak var." cümlesinde ise yaprak sözcüğü yufka anlamına gelerek yan anlamıyla kullanılmıştır.


"Kırk yapraktan oluşuyor bu kitap." cümlesinde yaprak sözcüğü "ön ve arka yüzü oluşturan kâğıtlardan her biri" anlamına gelmektedir.


"Bırakmak" sözcüğünü gerçek ve yan anlamlarıyla kullanalım:


Bırakmak sözcüğünün anlamı, "elde bulunan bir şeyi tutmaz olmak"tır.


"Karşıdan karşıya geçerken çocuğun elini bırakma." cümlesinde bırakmak sözcüğü gerçek anlamıyla kullanılmıştır."Onunla görüşmeyi  haftaya bırak."  cümlesinde bırakmak sözcüğü ertelemek anlamına gelerek yan anlamıyla kullanılmıştır.
"Bırakın, içeri girsin." cümlesinde ise bırakmak sözcüğü engel olmamak anlamıyla kullanılmıştır.Örnek Soru: (2006-OKS)1. Bütün eşyalarını toplayıp bize yerleşti.
2. Çocuk, bozuklukları istemeyince ona bütün para verdi.
3. Bütün bir ekmeği, bir öğünde bitirdi.
4. Bilgisayarla ilgili bütün dergileri takip ederdi."Bütün" sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?


A) 1                    B) 2                   C) 3                   D) 4


Yanıt: C


 


Terim Anlam:


Sözcüğün bir bilim, bir sanat veya bir meslek dalıyla ilgili olarak kullanılmasına terim anlam denir.


"Türkçede kökler ikiye ayrılır." cümlesinde kök sözcüğü, dilbilgisi terimi olarak kullanılmıştır.


"Top taca çıktı." cümlesinde taç sözcüğü, futbol terimi olarak kullanılmıştır.


Uyarı:  Bir sözcüğün terim olabilmesi için yukarıda verilen tanıma uyması gerekir.                  • "Yaşlının, artık direnci kalmadı."                      "Altının direnci bakıra göre azdır."                    
Birinci cümlede direnç sözcüğü terim değildir; ikinci cümlede ise fizikle ilgili bir terimdir. 


 


Ağız sözcüğünü aşağıdaki cümlelerde gerçek, yan, mecaz ve terim anlamlarıyla kullanalım: • "Çocuğun ağzında bir şey vardı." (gerçek anlam) "Bıçağın ağzı keskin değildi." (yan anlam)"O, kimseye ağız açtırmadı." (mecaz anlam)"Rumeli ağzıyla konuşuyor." (terim anlam)
Örnek Soru:Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi terim anlamlıdır?A)   Hayatımızı bu açıdan ele alalım.
B)   Uzmanlar, henüz hücrenin yapısını çözememişler.
C)   Suyun içinde bazı cisimler vardı.
D)   Kış aylarında soğuk algınlığına dikkat edin.Yanıt: BSomut-Soyut Anlamlı Sözcükler:
Somut sözcük, varlığını beş duyu organımızın (göz, kulak, dil, burun ve cildimiz) en az biriyle algıladığımız varlıkların isimleridir.
 • Ses, soğuk, ışık, hava, elektrik...
Soyut sözcük, varlığını beş duyu organımızla değil, akıl ve düşünce yoluyla kavradığımız varlıkların isimleridir:
 • Sevgi, rüya, nefret, ruh, hayal...
 


Somutlaştırma:Soyut varlıklara, somut varlıkların özelliklerini kazandırmaktır."Kimlik" soyut anlamlı bir sözcüktür; "kimliği bilinmeyen bir kadın" örneğindeki gibi. "İçeri girerken bir görevli bana kimliğimi sordu." cümlesinde "kimlik", "kim olduğunu ortaya koyan belge, hüviyet" yerine kullanılarak somut anlam kazanmıştır.


"Başarı basamaklarını hızla tırmandı."


Bu cümlede başarı sözcüğü soyuttur; ama basamak gibi düşünülerek somutlaştırılmıştır.


 


Soyutlaştırma:


Somut varlıklara, soyut kavramların özelliklerini vermektir.


"Bitirme tezini hangi dalda hazırladın?"


Dal sözcüğü asıl olarak ağacın bir bölümüdür, yani somuttur; bu cümlede mecazlaşarak branş anlamına gelmiş, soyutlaşmıştır.


"Arkadaşın bize sıcak davrandı."


Sıcak sözcüğü somut anlamlı olduğu hâlde, bu cümlede samimi anlamına gelerek soyutlaşmıştır.


Örnek Soru:Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somutlamaya örnek vardır?A)  Sen, sevgimi yerlere attın.
B)   Bazen duygularımızı anlatamayız.
C)  Akıl, her zaman her şeyi kavramaz.
D)  Göz, insanın en önemli organıdır.Yanıt: C


 


Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler:


Aynı anlamı karşılayan sözcüklere anlamdaş sözcükler denir. • Siyah=kara
 • yollamak=göndermek
 • sözcük=kelime
 • baş=kafa
* Sözcüklerin eş anlamlı olup olmadıkları cümledeki anlamlarıyla ilgilidir.


"Çöplükten pis koku çıkıyor."


Bu cümlede geçen çıkmak eyleminin gerçekte bir eş anlamı yoktur. Ancak bu cümlede yayılmak anlamına geldiğinden çıkmak eyleminin eş anlamlısı bu cümle için yayılmak eylemidir.


 


Örnek Soru: (1993-EML)"Bilmek" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde "anlamak" anlamında kullanılmıştır?A)   Kuşların çırpınışından yem mi, su mu istediklerini bilirim.
B)   Onu dost biliyordum; ama zor günümde görünemedi.
C)   Bu işte ben, başkasını değil, seni bilirim.
D)   Hepimiz konuşuyoruz; ama ana dilimizi bilmiyoruz.Yanıt: A


 


Karşıt (Zıt) Anlamlı Sözcükler:Anlamca birbirinin karşıtı olan sözcüklerdir.
 • uzun/kısa
 • iyi/kötü
 • tembel/çalışkan
* Sözcüklerin karşıt anlamlı olabilmesi için her ikisinin de gerçek ya da mecaz anlamlı olması gerekir. • "Dün akşam bize geldi." (gerçek anlam)"Bu işin sonu neye gider?" (mecaz anlam)
Yukarıdaki cümlelerde gelmek ve gitmek birbirinin karşıtı değildir; çünkü gelmek gerçek, gitmek mecaz anlamıyla kullanılmıştır.
 
 • Ayağı takılıp yere düştü; ama hemen kalktı.
Bu cümlede geçen "düştü" ve "kalktı" sözcükleri karşıt anlamlıdır.


Uyarı: Olumsuz sözcükler birbirinin karşıt anlamlısı değildir. • kirli/kirsiz
 • evli/evsiz
 • geldi/gelmedi
 • okudu/okumadı
 


Örnek Soru: (2006-OKS)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükler birbiriyle karşıt anlamlı olarak kullanılmamıştır?A)   Pazarlama işinden iyi para kazandı; ama kötü harcadı.
B)   Kaba tezgâhlarda dokunan kilimlerin ince motifleri vardı.
C)   İnsan dostunu da düşmanını da zor günlerinde tanıyor.
D)  Yokuşta zorlanan atlarımız inişte rahat etti.

 Yanıt: A


Sesteş (Eş sesli) Sözcükler:Dilimizde bazı sözcüklerin yazılışları, okunuşları aynı; anlamları farklıdır. Bu tür sözcüklere sesteş sözcükler denir.çay: bitki               
çay: akarsu                   gül: çiçek                    
gül: gülmek eylemi     at: hayvan                    
at: atmak eylemi           taş: kaya parçası
taş: taşmak eylemidal: ağacın bölümü
dal: dalmak eylemibin: sayı
bin: binmek eylemiUyarı: ama/âma, eyer/eğer, hala/hâlâ, kar/kâr, aşık/âşık... Bu sözcükler birbirinin sesteşi değildir; çünkü yazılışları farklıdır.
 • "Bu kitaplar bende vardı.""Köye erken vardı."
'Bu cümlelerde var sözcükleri birbirinin sesteşidir. Birinci cümlede var, yok sözcüğünün karşıtı; ikinci cümlede var, ulaşmak eylemi anlamındadır. • "Karabatak suya daldı.""Uzmanlığını hangi dalda tamamladı."
Bu cümlelerde dal sözcükleri birbirinin sesteşi değildir; çünkü birinci cümlede dal sözcüğü gerçek anlamıyla, ikinci cümlede dal sözcüğü ağacın bir organı olan dal sözcüğünün yan anlamıyla kullanılmıştır.


Örnek Soru:Bülbül güle "gül" dedi
Gül gülmedi gitti.
Bülbül güle, gül bülbüle
Yâr olmadı gitti.Parçada altı çizili kelimeler aşağıdakilerden hangisidir?


A) Eş anlamlı                      B) İkileme
C) Zıt anlamlı                     D) Eş sesliYanıt: D


Yansıma Sözcükler:Doğadaki varlıkların çıkarmış oldukları seslerden etkilenerek ortaya konan sözcüklere yansıma denir.
 • Cız, gür, şır, pat, tık, hav, me, cik...
Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcükler yansımalardan türemiştir: • "Yağın cızırtısını balkondan duydum.""Dün gece, suyun şırıltısından uyuyamadım.""Sabahlan koyun kuzu meleşir."
Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcükler yansıma sözcük değil, çıkan sesin adıdır.


"Aslanın kükremesiyle orman canlandı."
"Kuşların ötmesi ne güzel."Uyarı: Yansımada mutlaka ses olmalıdır, ses anlamı yoksa yansıma değildir. • Kabartı, morartı, parıltı, ışıltı... gibi sözcükler yansıma değildir.
Örnek Soru:Aşağıdaki cümlelerin nangisınae altı çizili sözcük yansıma değildir?A)  Makinenin gürültüsü artık çekilmiyor.
B)  Tavan arasındaki tıkırtıları duydun mu?
C)  Kedi, bahçede acı acı miyavlıyor.
D)  Çocuğun ellerinde kızartılar vardı.Yanıt: D


Dolaylama:


Bir sözcükle anlatılabilecek bir varlık ya da kavramı birden çok sözcükle anlatmaktır. • balık     ==> derya kuzusuaslan    ==> ormanların kralısinema ==> beyaz perdeturizm   ==> bacasız sanayikaleci   ==> file bekçisi
Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi bir varlık, birden çok sözcükle anlatılmıştır.


Örnek Soru:


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylamaya örnek vardır?


A)   Futbolcu meşin yuvarlağı dışarı attı.
B)   Memleket hasreti, artık çekilmez oldu.
C)   Kara tren siyah dumanlar çıkararak gelir.
D)   Yol yapım çalışmaları bütün hızıyla sürüyor.Yanıt: Aİkilemeler:Anlatımı güçlendirmek için eş anlamlı, karşıt anlamlı sözcüklerin veya aynı sözcüğün tekrar edilmesiyle oluşan söz gruplarıdır.


Dilimiz ikilemeler yönüyle oldukça zengindir. İkilemeler farklı farklı şekillerde karşımıza çıkar. Şimdi ikilemelerin oluşumunu birlikte inceleyelim:


a. Aynı sözcüğün tekrarlanmasıyla oluşan ikilemeler: mışıl mışıl, iri iri, ağır ağır...  • "Aynalar, bakmayın yüzüme dik dik."
b.  Karşıt anlamlı sözcüklerden oluşan ikilemeler: ileri geri, bata çıka, büyük küçük...  • "İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece."
c. Eş anlamlı sözcüklerden oluşan ikilemeler: akıllı uslu, ses seda, güçlü kuvvetli... • "Evde ses seda yoktu, bir boşluk karşıladı bizi."
d. Yakın anlamlı sözcüklerden oluşan ikilemeler: yalan yanlış, eş dost, şöyle böyle, ağır aksak... • "Her zaman kılık kıyafetine önem verirdi."
e.   Biri anlamlı, diğeri anlamsız sözcükten oluşan ikilemeler: eski püskü, eğri büğrü, yarım yamalak, çer çöp, konu komşu...
 • "Yine saçma sapan konuşuyor."
f. Her ikisi de anlamsız sözcükten oluşan ikilemeler: ıvır zıvır, eften püften, mırın kırın... "Kahvaltıdan sonra abur cubur yeme."Uyarı: İkilemeler arasına noktalama işareti konmaz.


Deyim Aktarması:Doğadaki varlıklar için kullanılan sözcükleri insanlar için kullanmaktır.
 • "Arkadaşımın babası çok sert bir insandı."
Bu cümlede sert sözcüğü doğadaki varlıkların bir niteliğidir, oysa bu cümlede karakter bakımından sinirli anlamında kullanılmıştır. • "Sen daha çiğsin."
Bu cümlede de çiğ sözcüğü yetişkin olmayan anlamıyla kullanılarak doğadan insana aktarma yapılmıştır.


Örnek Soru:Aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğaya ait bir özellik insana verilmiştir?A)   Kış, bütün şiddetiyle geliyor.
B)   Kuşlar, karın yağmasıyla yuvasız kaldı.
C)   Ne katı kalpli bir insanmış o.
D)   Bebek, nasıl da sevimli görünüyor.Yanıt: C


Duyular Arası Aktarma:Bir duyu ile ilgili bir ayrıntının başka bir duyu için kullanılmasıdır. • "Kör bıçakla etleri doğramış."
Kör sözcüğü görme duyusuyla ilgilidir; ancak bu cümlede dokunma duyusuyla ilgili kullanılmıştır. Çünkü bıçağın kör olup olmadığını dokunarak anlarız. • "Yumuşak sesli biriydi."
Yumuşak sözcüğü dokunma duyusuyla ilgili olduğu hâlde bu cümlede işitme duyusuyla ilgili kullanılmıştır.


Örnek Soru:Aşağıdaki cümlelerin hangisinde duyular arası aktarma yapılmıştır?A)  Kalın bir palto giymiş.
B)  Yemekler bugün daha tuzsuzdu.
C)  Parkta ağaçlar mis gibi kokuyor.
D)  Odada keskin bir ilâç kokusu vardı.Yanıt: D


Ad Aktarması (Düz Değişmece):Bir sözcüğü benzetme amacı gütmeden başka bir sözün yerine kullanmaya ad aktarması denir. Ad aktarması farklı şekillerde oluşur:a.  Bütün söylenerek parça anlatılır:


"Gemi Samsun'a yanaştı." cümlesinde Samsun sözcüğü ile anlatılmak istenen Samsun'daki liman hatta bir iskeledir.


b.  Parça söylenerek bütün anlatılır:


"Boğaz sularında yelkenler bir kuğuyu andırıyor." cümlesinde yelken sözcüğü teknenin bir parçasıdır. Yelken sözcüğü söylenerek yelkenli tekne
anlatılmıştır.c.  Kişi söylenerek eser anlatılır:


"Tatilde Reşat Nuri'yi okudum." cümlesinde Reşat Nuri'yle anlatılmak istenen onun eserleridir.


d.  Bir varlık söylenerek içindekiler anlatılır:


"Önündeki tabağı bitireceksin." cümlesinde tabak sözcüğü ile anlatılmak istenen, tabağın içindeki yemektir.


Örnekler: • "Olaya, Ankara tepki gösterdi." "Yine kaloriferler yanmıyor." "Ayağını çıkar da gel."
Örnek Soru:
"Güneş girmeyen eve, doktor girer."Bu cümledeki altı çizili sözcükte görülen anlam olayının benzeri aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?


A)   Ceylan güzeli gözlerini düşünüyorum.
B)   Seher yellerine saldım hasretimi.
C)   Bu anlattıklarımı bilen tek kişi, sensin.
D)   Uçağımız Ankara'ya az önce indi.Yanıt: D


Genel ve Özel Anlamlılık:Kimi sözcüklerin karşıladıkları varlıkların alanı ger ken kimilerininki daha sınırlı olabilir; sözcüklerin özelliklerine genel ve özel anlamlılık denir.En genel anlamlı sözcük varlıktır. Çünkü canlı can her şey varlık içine girer.


Genelden özele bir sıralama yapalım: Canlı==>hayvan==>kuş==>atmaca


Özelden genele: Köy==>ilçe==>il==>ülke


Aşağıdaki cümlelerde genelden özele sıralanış vardır:  • "Köyümü, ailemi ve annemi özledim." 
 • "Kitabı özellikle romanı çok severim."
Aşağıdaki cümlelerde ise özelden genele doç sıralanış vardır: • "El kesilir, kolu kurtarmak için.""Sözcükler cümleleri, cümleler paragrafı oluşturur
Örnek Soru:
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özelden genele doğru bir anlatım vardır?A)   Petrol ürünlerinden benzine zam geldi.
B)  Türk tarihinde Çanakkale Savaşı'nın yeri önemliı
C)  Alfabenin yirmi dördüncü harfi t'dir.
D)  Çocukluk günlerim ömrümün en güzel dönemidir.Yanıt: D


Sözcükler Arasındaki İlişkiler:


Dilimizde sözcükler arasında çeşitli ilişkiler vardır. Bu ilişkiler eş anlam, zıt anlam olduğu gibi başka anlam özellikleri de olabilir.Okul - öğrenci arasındaki ilişkiyi bulalım. Öğrenci okulda eğitim görür. Bu ilişkinin benzeri kışla - asker sözcüklerinde vardır. Çünkü asker, kışlada eğitilir.Örnek Soru: (199-LGS)Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde "kalem-kağıt" arasındakine benzer bir ilişki vardır?A) Fırça - boya                                 B) Sözcük - cümle
C) Sayfa - defter                              D) Tebeşir - tahtaYanıt: DBu ders anlatımı için edebiyatforum.com'a teşekkürler.
#2
sponsor
People have bet from ancient times, like China and Rome, to the present day. You see betting all over you go. People appear to enjoy their possibility at lotto, sweepstakes, horse racing, poker, among others. You can not win if you are not in. In today's age of the computer, gaming has actually taken an added instructions of being online. The approach of online gaming is popular however it can have some threats.

İmage

Among the major benefits of wagering odds is that the site associated to this does the research deal with behalf of you. It helps you to win continuously. This also does the evaluating part on behalf of you. After that you are supplied the data that increases your opportunity of winning. So we can say that this is an excellent benefit of betting odds.

Choose Mistake 5: Chasing after bets. Numerous newbie gamblers win some cash and after that they get money grubbing. They crank their bets way up and quickly lose everything they've acquired.

The majority of NFL fans know that hardly any can be learned from pre-season video games. Merely benefit from their experience and expert understanding so that you can kick back and slackly profit for years to come. While they see their only bench time of the season, reserve gamers and novices get most of snaps, hoping that their performance will make them a roster spot. Most NFL fans understand that hardly any can be discovered from pre-season games. The main purpose for the scrimmage-style contests is for coaches to make starting lineup assessments.

What this indicates for the innovative gambler is that a lot less time is spent seeing games on tv, and a lot more spent crunching numbers in front of a computer system screen. Arbitrage betting is the best method to ensure winning when it concerns Linkleri görebilmek için
Üye Olun veya Giriş Yapın..

Writing an entire book in one sitting is hard, and aiming to compose a book without detailing the chapters is almost impossible. My first book I ever composed took me over 6 months now most of my books take me less then a week to complete and that is with a sales letter and site up.

What can you learn from this? Simple. You should deal with Sports Betting like a task or a business and be expert about it. You cannot treat it like a form of entertainment or like a psychological repair and anticipate to make cash with sports betting. If you do find yourself banking on emotion, then you really should subscribe to an expert handicapping service that will assist you to keep focused on generating income rather of making yourself feel excellent with your bets.
Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın. - Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.
WWW
#3
sponsor
Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

Tauschgeschafte und Spione The Crepes of Wrath
death note
Assistir Animais Noturnos Dublado
Download


Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

Start Date
Season 5 Episode 10 The Reverse Midas Touch
Ezra MillerLinkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

Tunnel (Korean Drama)
Das Haus am Eaton Place
Сериалы
youknowjack
Jason Statham


Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

Hard Nut
» Ver mais


Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

21. Audrey Assad - Death Be Not Proud - EP
Bates Motel
Pokemon Season 20 Episode 30 s20e30

Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

Baracuda
Download
Wet Hot American Summer


Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

les simpsons
Тестовые диски для настройки аудио/видео аппаратуры
Living under a table!Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

Confession of Murder (Movie)
Vampire Diaries (Season 08) LostFilm
Season 4 Episode 3 Exodus
Mens Magazines - May 11 2017 (True PDF)


Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

Marvel’s Avengers Assemble
Coppelion
Partners In Crime UK 3
SuudiArabistan


Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

2012 the movie
Chips 2017 720p BluRay H264 AAC-RARBG

Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

Silence STREAMING ITA (2017)
For Free
Dessins animes
vshailee


Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

Rudharsa Bahubali Full Song Download
DownloadLinkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

Before I Fall
Фильмы 2016
Version 39
Game of Thrones Temporada 4 Capitulo 7
Popularidad


Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

The Marvelous Mrs Maisel 1
Genius S01 E08
Nickelback - Must Be Nice
Sense8 2x9 sub
Энциклопедия преступлений и катастроф. Катастрофы в предсказаниях и пророчествах. От Мишеля Нострадамуса до наших дней.


Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

James Allen
American Dad Season ..
Death Game (1996)
The Expanse
WWW
#4
sponsor
Как заработать в интернет?
Получи эксклюзивный материал
Полная автоматизированная методика из США. Без продаж.
Начни прямо сейчас.
Поддержка от автора в скайпе + доступ в закрытый клуб
эти знания останутся с тобой навсегда.
Действуй, не упусти возможность.

Щелкни по картинке

Linkleri görebilmek için
Üye Olun veya Giriş Yapın.
Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.
#5
sponsor
Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

bombai bomma lyrics
Intruders7.9
DJ Khaled


Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

Gamer's Guide fur so ziemlich alles
Beck: Mongolian Chop Squad
The Originals
Law Order: Special Victims Unit
Mr. Robot Season 2Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

Black Blood Brothers
(A)
koli git karakoe


Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

TV Shows Anonymously
FREE DOWNLOAD


Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

the flash tum sezon
War Dogs (2016) Amigos de armas (Juego de Armas)
Torrent Butler
WWW
#6
sponsor
Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

Эротика
Tunnel Vision
Astrida Bwasuko Mp3 Download
Hooten and The Lady


Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

Jugez-moi coupable
Slime CityLinkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

mkv
The Mummy 2017 Movies HD TS XviD Clean Audio V2 AAC New Source with Sample OrDXO...
El fundador (2016)


Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

Alli Abajo HDTV
Ghost - Meliora (2015)
FuckingAwesome.17.05.22.Tiffany.Watson.XXX.INTERNAL.1080p.MP4-KTR
Torrent JOHN WICK: PACTO DE SANGRE espanol


Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

Guardians of the Galaxy..
Fuerza Maxima

Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

Spartacus
Futuremark 3DMark Professional 2.0.2724 Multilingual
A Monster Calls (2016) descarga gratuita la pelicula completa
Significant Mother
2 Broke Girls saison 4 episode 2


Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

Bruce Emery - Travis-Style Guitar From Scratch
History Channel
Girlfriend (Kari)Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

NCIS Los Angeles HDTV 720p AC3 5.1
Knights of Sidonia (Sidonia no Kishi)
Great Teacher Onizuka 2014
Shiroi Kyoto
Death Valley


Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

Arooj Mp3
(2008) BRRip Mirrors
3 18 2012-08-28Masterchef - The Final 4
BoJack Horseman
Watch Shameless (US)


Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

Die nackte Pistole
The Daily Show with Jon Stewart Season 22 Episode 120
Mentes Criminales 5x10
Shadowhunters - Saison 2 streaming complet
Samurai 7

Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

Finding Carter
Bob's Burger...S07E22
24: Legacy
Contact us


Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

Lloyd Corrigan
Pretty Little Liars HDTV 720p AC3 5.1Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

20 Feet from Stardom en Streaming
Continue Reading >
HDRip 2015 В изоляции · 2015
Angel Sanctuary


Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

American Nin...S09E01
Denjar Songs Vidio Com
Podarunek smierci PDF do pobrania


Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

Action Adventure
GTTM: Goin Thru The Motions
Animals. S02E06
WWW
#7
sponsor
Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

Ingobernable
@kadirbahar


Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

Crouching Tiger, Hidden Dragon Sword of Destiny
Galavant
Native Instruments Traktor PRO 2 v2 7 1 Incl Patch-R2R
TV ShowsLinkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

Dinosaur King
VCAP6-DCA
Silly Symphony


Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

Download
Cooks Vs Cons Season 4 Episode 13
Channing Tatum
Pretty Little Liars Ali's Pretty Little Lies (Pretty Little Secrets)-Sar...


Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

2U feat Justin Bieber Single
FL STUDIO Producer Edition 12 2 3 + Crack
Frank Grillo
Split DOWNLOAD ITA – 720p BluRay (2017)
23/08/2016 06:49

Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

Marwan Kenzari
Watch Pride and Prejudice and Zombies Putlocker


Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

Animal Kingdom (2016) Season 2 Episode 3
21Naturals - Carry Cherry - Lust in Her Eyes
willinks
Sengoku Choujuu Giga
Deadpool (2016) Full Movie Watch Online Free Deadpool is a 2016 American superhero film based on the Marvel Comics character of the same name. It is the eighth installment of the X-Men film series. Deadpool is directed by Tim Miller. Written by Rhett Reese and Paul Wernick, the film stars Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Ed Skrein, T. J. Miller, Gina Carano, Leslie Uggams, Brianna Hildebrand, and Stefan ...Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

The Evil Within
Nabari no Ou
Site de streaming gratuit vf et vostfr
Redaccion SEO + ejemplos + trucos
Peliculas


Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

Sabrina – Verhext nochmal!
The Secret


Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

Shaun das Schaf
Finding Carter
Queen Sugar
jyot se jyot jagate chalo karaoke free download

Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

Soul Eater DOWNLOAD ITA (2008)
Body of proof


Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

Timm Thaler (1979)
Conan S2017E72 Episode 72
The Shannara ChroniclesLinkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

Eat, Pray, Liv season 03 episode 03
El gran espectaculo de la Tierra
Indonesian Fearless (UK) Season One (2017)
Shaman King
Portugal


Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

Дополнительные материалы
Heartless
03. Episodio 07×03 : The Cell
Мелодрама


Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

Geoffrey Rush
Itsuka Hi no Ataru Basho de
Lavender (2017) Watch Online Full Movie
WWW
#8
sponsor
Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.
Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.
Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

Alan Alda
Download
(RePack =nemos=) Euro Truck Simulator 2


Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.
Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.
Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.
Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.
Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.
Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.
Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

Chewing Gum
The 1975

Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.
Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.
Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

Сериалы
Silicon Valley


Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.
Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.
Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.
Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

Prizoniera Dragostei
Grace and Frankie
Love Hip Hop: Atlanta Season 6 Episode 13 s06e13
Chilli Jack’s Burrito Poster 51863 | CreativeMarket
Tester votre PREZ

Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.
Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.
Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.
Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.
Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.
Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.
Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

Robin Williams
Dragon Ball Kai Episode 01 - 98
The D Train 2015 HD ????? ????? 5.1
Der Anwalt des Teufels


Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.
Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

HotWheels Acceleracers
Owen Teale

Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.
Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.
Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.
Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

Ganbare Goemon
Ужасы


Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.
Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.
Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.
Linkleri görebilmek için Üye Olun veya Giriş Yapın.

Nic Wegener
Main Teri Tu Mera (2016) DesiPreDVD Rip
iZombie S03E11 WEBRip x264-RARBG
WWW


[-]
Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Konu Ismi: Sözcükte Anlam - Yazar: #Point
Sözcükte Anlam Full Indir Sözcükte Anlam Full Dinle Sözcükte Anlam Full Izle Sözcükte Anlam Download Sözcükte Anlam Yükle Sözcükte Anlam Free Download Sözcükte Anlam ne demek Sözcükte Anlam nasil oluyor Sözcükte Anlam ücretsiz indir Sözcükte Anlam fragmani Sözcükte Anlam Film Sözcükte Anlam Müzik Sözcükte Anlam mp3 Sözcükte Anlam Videolari Sözcükte Anlam Resimleri Sözcükte Anlam Dizileri Sözcükte Anlam Sorun Sözcükte Anlam hatasi Sözcükte Anlam Cözüm nedir Sözcükte Anlam ne demek Sözcükte Anlam nasil Sözcükte Anlam Programm Sözcükte Anlam Kurulum Sözcükte Anlam Yardim
Sözcükte Anlam Kim
| © Mod Yazari: ߀ЯK | Anahtar Kelime Bot Sürüm: 1.0.0 |
Hızlı Menü:


Şu anda bu konuyu okuyanlar: 11 Ziyaretçi


10tl.net Destek Forumu -